Personal Banking | Business Banking | Internet Banking | Insurance Services | Money Transfer | Contact Us
 
Chief General Manager
 
Shri. Raghavendra Bhat. M
 
General Managers
 
Shri Chandrashekar Rao B Shri SubhasChandra Puranik
Shri Balachandra Y V Shri Muralidhar Krishna Rao
Shri Nagaraja Rao B
 
 
Deputy General Managers
 
Shri I. Santhosh Kumar Shri G T Hegde
 
Shri Ramesh S Shri Vijayashankar Rai K.V
 
Shri Nirmal Kumar Kechappa Hegde Shri Manjunatha Bhat B K.
 
Shri Gokuldas Pai Shri Ananthapadmanabha B
 
Shri Suresh K Shri Mahalingeshwara K
 
Shri Ranganatha Shri Ravishankar N R
 
Shri Ravindranath Hande H P Shri Raja B S
 
Shri Venkatakrishna Bhat Shri Sunil P Garde
 
Shri Rajakumar P H
 
 
 
   
 
 
  2003 Karnataka Bank Fair Practice Code | Citizens Charter | Complaints | NRI Services | Site Map | Disclaimer