Personal Banking | Business Banking | Internet Banking | Insurance Services | Money Transfer | Contact Us
 
Chief General Manager
 
Shri Mahabaleshwara M.S.
 
General Managers
 
Shri N. Upendra Prabhu Dr. Meera Laetitia B. Aranha
Shri Raghurama Shri Raghavendra Bhat M.
Shri Chandrashekar Rao B Shri SubhasChandra Puranik
 
 
Deputy General Managers
 
Shri I. Santhosh Kumar Shri G T Hegde
 
Shri Balachandra Y.V Shri Ramesh S
 
Shri Vijayashankar Rai K.V Shri Muralidhar Krishna Rao
 
Shri Nagaraja Rao B Shri Nirmal Kumar Kechappa Hegde
 
Shri Manjunatha Bhat B K. Shri Gokuldas Pai
 
Shri Ananthapadmanabha B Shri Suresh K
 
Shri Mahalingeshwara K Shri Ranganatha
 
Shri Ravishankar N R Shri Ravi S
 
Shri Ravindranath Hande H P  
 
   
 
 
  2003 Karnataka Bank Fair Practice Code | Citizens Charter | Complaints | NRI Services | Site Map | Disclaimer