<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"%> BSCBI Code - The Karnataka Bank Ltd.
 
 

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಂಹಿತೆ - ಆಗಸ್ಟ್ 2009

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಂಹಿತೆ - ಅತೀ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗಾಗಿ

 
ಸಂಹಿತೆ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ
ಉಪ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.

ಪಿ.ಬಿ. ನಂ. 599, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಕಂಕನಾಡಿ,
ಮಂಗಳೂರು -575002
ದೂರವಾಣಿ:0824 - 2228222,2228324,2228323
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0824 - 2225587
ಇ-ಮೈಲ್: plgdev@ktkbank.com
 
ಸಂಹಿತೆ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
ಉಪ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
ಪಿ.ಬಿ. ನಂ. 5171, 105,

2ನೇಯ ಮಹಡಿ ,
ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
.
ದೂರವಾಣಿ:080 - 22955801, 22955802, 22955803
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 - 22245034.
ಇ-ಮೈಲ್: bangalore.ro@ktkbank.com
ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
324, ತಂಬು ಚೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್,
ಪಿ.ಬಿ. ನಂ. 1878, 1ನೇಯ ಮಹಡಿ , ಜಿ. ಪಿ. ಒ ,
ಚೆನ್ನೈ - 600 001.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ .
ದೂರವಾಣಿ:044 - 23453220, 23453221, 23453222.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 044 - 23453224.
ಇ-ಮೈಲ್:
chennai.ro@ktkbank.com.
ಉಪ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
ಎಮ್ - 13(ಎ) ಪುಂಜ ಹೌಸ್,
1ನೇ ಮಹಡಿ,, ಕನೌಟ್ ಸರ್ಕಸ್,
ನವದೆಹಲಿ -110 001.
ದೂರವಾಣಿ:011 - 23417248, 23417244
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:011 - 23417248
ಇ-ಮೈಲ್:
del.ro@ktkbank.com
     
ಉಪ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
2ನೇಯ ಮಹಡಿ , ಇ ಬ್ಲಾಕ್,
`ದಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್' ,
ಬಾಂದ್ರಾ -ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪೂರ್ವ )
ಮುಂಬೈ - 400 051
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ
ದೂರವಾಣಿ:022- 26572804, 26572813, 26572816
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:022 - 26572816
ಇ-ಮೈಲ್:
mumbai.ro@ktkbank.com

ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
ಪಿ. ಬಿ. ನಂ 499, ಸಿಟಿಎಸ್. 122/108
2ನೇಯ ಮಹಡಿ ,ನೀಲಿಜಿನ್ ರಸ್ತೆ,
ನ್ಯೂ ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580 029.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ದೂರವಾಣಿ:0836 - 2350109, 2216050
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0836 - 2350109
ಇ-ಮೈಲ್:
hubli.ro@ktkbank.com

ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
ಪಿ.ಬಿ. ನಂ. 746, ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್,
ಮಂಗಳೂರು - 575 003.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  
ದೂರವಾಣಿ:0824 - 2229826, 2229827
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0824 - 2229829
ಇ-ಮೈಲ್:
mangalore.ro@ktkbank.com
     
ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
ನ್ಯೂ ಕಾಂತಾರಾಜೆ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಪಿ.ಬಿ. ನಂ. 15

ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು -570 023
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ    
ದೂರವಾಣಿ: 0821 - 2417570, 2343062, 2540044
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0821 - 2545639
ಇ-ಮೈಲ್:
mysore.ro@ktkbank.com
ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
ಪಿ.ಬಿ. ನಂ. 132
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಸವಲಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577 201
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ    
ದೂರವಾಣಿ:08182 - 227003, 227002
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:08182 - 227002
ಇ-ಮೈಲ್:
shimoga.ro@ktkbank.com
ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 50, 1ನೇ ಮಹಡಿ,
ರಸ್ತೆ ನಂ.3, ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಲೋನಿ,
ಬಂಜಾರಹಿಲ್ಸ್,ಹೈದರಾಬಾದ್ -500 073.
ಅಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ
ದೂರವಾಣಿ:040 - 23732072,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:040 - 23732074
ಇ-ಮೈಲ್:
hyderabad.ro@ktkbank.com

 

   ©2003 ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್