<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"%> Insurance - Karnataka Bank Ltd.
 
 
 
   

ಬ್ಯಾಂಕು ಜೀವವಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ. 135 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಜೌನ್ನತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾ ತಳಹದಿಯ ಮೆಟ್‌ಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜೀವವಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೊಂಪೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ‌ನೊಂದಿಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆನುಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.

 

 

 

 

 

 

   ©2003 ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್