<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"%> Loans - Karnataka Bank Ltd.
 
   
 

ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ನಿಯೋಜಿತ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ, ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ಕಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್
 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ಈಝಿ ರೈಡ್ - ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ
 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ - ವೇತನದಾರರಿಗಾಗಿ
 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ - ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
 • ಆಪ್ನಾಘರ್ - ಗೃಹಸಾಲ ಯೋಜನೆ
 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ರವಿಕಿರಣ್ - ಸೋಲಾರ್ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ
 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ಕೃಷಿಕ್ ಸಾರಥಿ - ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇ
 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ಕೃಷಿಕ್ ಪುಷ್ಪಾ೦ಕುರ್
 • ಕೆಬಿ‌ಎಲ್ ಕೃಷಿಕ್ ಸಿಂಚನ - ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ
 • ಕೃಷಿಕ್ ಭಂಡಾರ - ಶೀತಲಗೃಹ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಕೋಠಿಗಾಗಿ
   ©2003 ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್